teisipäev, 9. november 2010

Teedeehitus vallas - Riigikohtu lahend!

Tänasest, 9.novembri, Äripäevast saab lugeda head uudist, mis võiks mõjutada ka meie arenduse suhteid vallaga.

Kokkuvõtvalt: kohalik omavalitsus peab soovi korral teede, haljasalade ja kommunikatsioonide väljaehitamiseks vastava lepingu enne detailplaneeringu algatamist. Juhul, kui kohalik omavalitsus seda ei tee, jääb väljaehitamine kohaliku omavalitsuse mureks.

Äripäeva artiklit
loe edasi siit...

Riigikohtu lahend on kättesaadav www.riigikohus.ee ja lahendi number 3-3-1-37-10