esmaspäev, 28. jaanuar 2013

Saku valla leht - terves ulatuses internetist loetav

Tundub, et sellel aastal on võimalik Saku Sõnumeid lugeda internetist ka täies ulatuses. Väga tervitatav samm, mis võimaldab meil lugeda ka muid uudiseid peale pritsumeeste ajaloo ja koolilaste väljasõitude.
Kättesaadav: Saku Sõnumid 11.jaanuar 2013

reede, 18. jaanuar 2013

Lastehoiu kompenseerimine

Paluti vallast üles riputada järgmine teade:


Nokk kinni, saba lahti!

 Mõni olukord tundub vahel lootusetuna ja kindlasti on mõnelegi perele tuttav järgmine olukord. Noor pere elab pangalaenuga soetatud kodus. Pere pesamuna aina kasvab ning vanemaid teeb murelikuks see, et varsti ei laeku ema kontole vanemahüvitis. Jääda lapsega koju kolmeks aastaks ei ole võimalik, laenud vaja maksta. Paneks lapse lasteaeda ja läheks tööle, aga kohti pole. Eralasteaia kohatasu on suur ja pere sissetulek väike, alla 160 euro pereliikme kohta.

Kui selline mure on sinul või sinu tuttava perel, siis leiame koos lahenduse.

Tänu Euroopa sotsiaalfondilt rahastuse saanud projektile „Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Saku vallas”  saame kompenseerida kogu eralasteaia kuutasu.  207,22 eurot katab vallavalitsus lapsehoiu toetusega ja puudujääva osa katab projekt. Lisaks kohatasule saame kompenseerida   transpordikulud lastehoidu ja tagasi. Tänaseks oleme täiendavalt toetanud nelja peret eralasteaia maksu tasumisel, ikka selleks, et emad või isad  saaksid tööle asuda.

Kui tunned, et Sinu perel või Sinu tuttaval on sellist abi vaja, siis võta ühendust vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistusega telefonil 6712401 või e-meilil eda.esperk@sakuvald.ee.

 
Sama projekti rahastusel oleme saanud pakkuda isikliku abistaja teenust kolmele lasteaias käivale puudega lapsele ja ühele puudega õpilasele ning üks ratastoolis olev noor omandab isikliku abistaja toel elukutset  ametikoolis. Kui sul tekkis selles valdkonnas küsimusi, siis pöördu samuti eelpoolnimetatud kontakti poole.

 
Eda Esperk
sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

teisipäev, 8. jaanuar 2013

Saue valla leht - jaanuar!

Ilmus värske Koduvald. Meile huvipakkuvaim teema on ehk see, kuidas töötab Vanamõisa ja Alliku piirkonnas öine patrull. Loe kodanikualgatusest lähemalt lk 6.

http://www.sauevald.ee//file_storage/2317/7270