neljapäev, 29. märts 2012

Saue vald teeb ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks kolmele naabrile

Saue Vallavolikogu võttis oma 29. märtsi istungil vastu otsuse esitada ühinemisettepanek kolmele naaberomavalitsusele - Saue linnale, Harku vallale ja Saku vallale.

„Saue vald elujõuline ja jätkusuutlik kohaliku omavalitsuse üksus, kuid sellegipoolest vajab analüüsimist valla areng lähtudes võimaliku haldusreformi perspektiivist, seda eeskätt investeerimisvõimekuse tõstmise kontekstis,“ selgitas volikogu esimees Rein Riga.

Otsuse eesmärgiks on alustada läbirääkimisi partneromavalitsustega koostööpunktide ja ühisosa väljaselgitamiseks, mis positiivsete tulemuste korral peaks viima omavalitsusüksuste ühinemiseni. Partneromavalitsuste valiku lähtealuseks on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud ühinemispiirkond.

Ühinemine pole Riga sõnul omaette eesmärgiks, vaid kui üks võimalik vahend teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks ja teatud juhtudel ka rahalise säästu saavutamiseks. Edukad ühinemisläbirääkimised eeldavad uuringute läbiviimist ning valdkondlike analüüside koostamist.

„Saue Vallavolikogu otsust tuleb vaadelda eelkõige kui ettepanekut laiapõhjalise diskussiooni algatamiseks ning reaalne ühinemise otsus tehakse peale vastavate uuringute läbiviimist ja elanike arvamuse väljaselgitamist,“ selgitas vallavanem Andres Laisk

Lisainfo:
Andres Laisk
vallavanem
654 1131, 504 7527
andres.laisk@sauevald.ee

Lisainfo
Näited erinevate ühinemisalternatiivide puhul tekkiva elanikkonna suuruse kohta:
Saue valla ja Saue linna ühinemisel oleks ühinenud omavalitsusüksuse elanike arv 15 764 elanikku. (Eestis suuruselt 10. omavalitsusüksus Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu , Kohtla Järve, Viimsi, Rakvere, Viljandi, Maardu järel)
Saue valla, Saue linna ja Harku valla ühinemisel oleks ühinenud omavalitsusüksuse elanike arv 28 583 elanikku. (Eesti suuruselt 6. omavalitsusüksus Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu , Kohtla Järve järel)
Saue valla, Saue linna, Saku valla ja Harku valla ühinemisel oleks ühinenud omavalitsusüksuse elanike arv 37 659 elanikku. (Eesti suuruselt 6. omavalitsusüksus Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu , Kohtla Järve järel)

allikas: Saue valla koduleht 29.03.2012 http://www.sauevald.ee/avaleht/news?news_id=1168

esmaspäev, 26. märts 2012

Alates 1.maist muutuvad prügiveo hinnad

Saku vald annab teada, et segaolmejäätmete teenustasud muutuvad. Põhjendatakse kütusehindade tõusuga.

Loe täpsemalt ja vaata uusi teenustasusid Saku valla kodulehelt

teisipäev, 13. märts 2012

Vanasilla tänava teetööd al 14.märts

Lemminkäinen Eesti AS alustab kaevetöid 14. Märtsil Vanasilla tn lõigul(Vanasilla 2 kuni Vanasilla tn 11).
Tööde orienteeruv kestus lahtise kaevikuga on umbes kuu aega.
Kontaktisik tööde organiseerimisel on: Harry Puusepp info@.lemminkainen.ee tel: 5165919

teisipäev, 6. märts 2012

Nõlvaku Lasteaia rühmade jaotus kinnitatud

2012. aasta sügisel avatakse Saue vallas uus lasteaed, mis leevendab senist lasteaiakohtade puudust. Kokkuleppel Saku vallaga, kelle käsutuses on uuest avatavast Nõlvaku Lasteaiast 1/6 lasteaiakohtadest, avatakse seal järgmised vanuserühmad: üks 6–7-aastaste vanuserühm, millest 3 kohta täidavad Saku valla lapsed; üks 5–6-aastaste vanuserühm, millest 4 kohta on eraldatud Sakule; kaks 4–5-aastaste vanuserühma, millest 5 kohta on eraldatud Sakule; kaks 3–4-aastaste vanuserühma, millest 8 kohta on eraldatud Sakule. Nõlvaku Lasteaia rühmade lõplik arvuline määratlus ja komplekteerimine toimub koostöös Nõlvaku Lasteaia direktoriga hiljemalt 1.juunil.

allikas: Koduvald, märts 2012

Veskitammi tänav võib saada vasakpöörde linna poole

Maanteeametil on valmimas ristmiku tehniline projekt, mille eeldatav ehitusaeg on 2013. aasta. Praegu tuleb Laagri alevikust Tallinna poole sõitjal Veskitammi tänavalt vasakpöörde tegemiseks teha ligi 1 kilomeetri pikkune ring läbi Pärnu maantee ja Tallinn-Saku-Laagri ristmiku. Projekteeritud uus ristmik võimaldab keerata Laagri alevikust otse vasakpöördega Tallinna suunas ja ka Nõlvaku tänavale. „Kavandatav projekt muudab liikluskorralduse Veskitammi tänava ristmikul ja selle lähiümbruses sujuvamaks ja liiklusohutumaks. Ristmiku liiklus reguleeritakse fooridega, mis koordineeritakse alates Pääskülast kuni Laagrini nii rongiliikluse kui Pärnu maantee osas,“ kinnitab Maanteeameti avalike suhete juht Allan Kasesalu.

allikas: Koduvald, märts 2012