neljapäev, 29. märts 2012

Saue vald teeb ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks kolmele naabrile

Saue Vallavolikogu võttis oma 29. märtsi istungil vastu otsuse esitada ühinemisettepanek kolmele naaberomavalitsusele - Saue linnale, Harku vallale ja Saku vallale.

„Saue vald elujõuline ja jätkusuutlik kohaliku omavalitsuse üksus, kuid sellegipoolest vajab analüüsimist valla areng lähtudes võimaliku haldusreformi perspektiivist, seda eeskätt investeerimisvõimekuse tõstmise kontekstis,“ selgitas volikogu esimees Rein Riga.

Otsuse eesmärgiks on alustada läbirääkimisi partneromavalitsustega koostööpunktide ja ühisosa väljaselgitamiseks, mis positiivsete tulemuste korral peaks viima omavalitsusüksuste ühinemiseni. Partneromavalitsuste valiku lähtealuseks on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud ühinemispiirkond.

Ühinemine pole Riga sõnul omaette eesmärgiks, vaid kui üks võimalik vahend teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks ja teatud juhtudel ka rahalise säästu saavutamiseks. Edukad ühinemisläbirääkimised eeldavad uuringute läbiviimist ning valdkondlike analüüside koostamist.

„Saue Vallavolikogu otsust tuleb vaadelda eelkõige kui ettepanekut laiapõhjalise diskussiooni algatamiseks ning reaalne ühinemise otsus tehakse peale vastavate uuringute läbiviimist ja elanike arvamuse väljaselgitamist,“ selgitas vallavanem Andres Laisk

Lisainfo:
Andres Laisk
vallavanem
654 1131, 504 7527
andres.laisk@sauevald.ee

Lisainfo
Näited erinevate ühinemisalternatiivide puhul tekkiva elanikkonna suuruse kohta:
Saue valla ja Saue linna ühinemisel oleks ühinenud omavalitsusüksuse elanike arv 15 764 elanikku. (Eestis suuruselt 10. omavalitsusüksus Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu , Kohtla Järve, Viimsi, Rakvere, Viljandi, Maardu järel)
Saue valla, Saue linna ja Harku valla ühinemisel oleks ühinenud omavalitsusüksuse elanike arv 28 583 elanikku. (Eesti suuruselt 6. omavalitsusüksus Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu , Kohtla Järve järel)
Saue valla, Saue linna, Saku valla ja Harku valla ühinemisel oleks ühinenud omavalitsusüksuse elanike arv 37 659 elanikku. (Eesti suuruselt 6. omavalitsusüksus Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu , Kohtla Järve järel)

allikas: Saue valla koduleht 29.03.2012 http://www.sauevald.ee/avaleht/news?news_id=1168

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar