kolmapäev, 16. mai 2012

Vallajuhtidele saadetud kiri meie muredega

Tere!

Edastasin valla juhtidele meie poolt kirja kus tõin välja probleemised kohad.
________________________________________________________
Probleemid mida olen kaardistanud on alljärgnevad:
1.      Kõige oluliseim – jalakäijate tee jätkamine Pille-Mäetooma arenduse lõpust vähemalt Haldja tänavani. Sellel kurvil puudub jalakäijate tee on väga ohtlik ning võib lõppeda ühel hetkel väga kurvalt. Soovitav oleks jalakäijate tee jätkamine kuni Kungla arenduse  lõpuni, et kõikidel oleks turvaline kodutee ning võimalik turvaliselt tegeleda tervisespordiga.
2.      Tänassilma-Laagri tee korrashoid. Parandamata on pinnatud tee ning suvel vajab teeäärne hooldust. Teeääres on hein kohati peaaegu rinnuni. Ainult mõned hoolsamad elanikud käivad ise niitmas.
3.      Millal saab Tänassilma-Laagri tee tänavavalgustuse jätku Pille-Mäetooma arendusest kuni Kungla arenduse lõpuni?
4.      Lasteaia- ja koolikoha tagamine Tänassilma küla lastele. Meile on antud kahesugust informatsiooni. Nimelt antakse teada, et Nõlvaku lasteaeda saavad koha lapsed kes on Saku valla üldnimekirjas ehk üldnimekirja alusel, samas haridusnõunik väitis kellegile, et eelistatud on ikkagi lähikonnas elavad lapsed. Paljud elanikud ei kirjuta end valda sisse just kahel alguses toodud põhjusel. Ennemini kirjutatakse end vallast välja, sest vald pole 4 a jooksul midagi teinud.
5.      Meil on plaanis oma arenduses paigaldada tänavavalgustuse kaabel kuni nö vundamendini. Siis edasi paigaldada tänavavalgustust vastavalt vajadusele. Lisaks otsime võimalust ning kogume raha tänavate pindamiseks. Soovime vallalt teadmisi ning nõu, et need tööd saaks korrektselt tehtud ning vald need ka vastu võtaks. Soovime arenduse teed anda talihoolduseks üle vallale.
6.      Saku valla piirkonda kuuluvad Peeter I aegsed katakombid Tänassilma-Laagri tee ääres. See koht on väga ohtlik lastele. Kas on võimalik organiseerida sinna piirded?
______________
Annan vastuse kohta tagasiside niipea kui selle saan.
Rene kirja peale vastas vallajuht, et lähipäevadel vaadatakse jalakäijate tee jätkamise osas tee üle ja tehakse otsus.

Kaidi

2 kommentaari:

 1. Valla juhtidega on kohtumine järgmine nädal.

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Kohtumise tulemused:
   1. Jalakäijate tee jätk on võimalik, kui tee omanikud teevad notariaalse lepingu kasutusõiguse andmiseks MTÜ-le. Vajalik 90m x 5m (sisaldab 3m laiust teed + servituuti). Vallal on valmidus praktiliselt koheselt, kui kasutusõigus on antud.
   2. Tänassilma tee probleemne osa kuulub endiselt eraomandisse ning teed ning teeäärt peab hooldama endiselt tee omanik (arendajad). Lubasid saata arendajatele vastavasisulise kirja.
   3. Tänavavalgustuse jätku Salme ja Kungla arenduse kõrval olevale Tänassilma-Laagri teele ette näha ei ole nii pea. Ei ole ka vastavaid fonde kust taodelda. Võimalus on taodelda vaid olemasoleva tänavavalgustuse vahetamist säästlikuma vastu (CO2 fond).
   4. Lasteaia osas suurt probleemi ei ole - saatke avaldus. Täpsem info vajadusel otse minult. Koolikoht tagatakse, sest seoses sügisega on väikesed muudatused. Omavalitsustele antakse õigus otsustada klasside suuruse osas ning klassid viiakse kuni 30 kohani. Mure leevendab aga klassi suurus on küll veidi hullumeelne.
   5. Täpsustan Elioniga kas tehakse uus side projekt. Siis saab täpsustada vallaga kas saab sidekaabli vedamisega koos paigaldada ka tänavavalgustus kaabli torustiku. Täielik üllatus oli see, et arendusel pole teede ehitusluba. Tõenäoliselt pole küsitud isegi projekteerimistingimusi. Vald täpsustab. Kui pole ehitusluba, pole kasutusluba. Kui pole kasutusluba, ei võta vald ka teid vastu ning ei tee ka talihooldust. Seaduse järgi pole selles arenduses teid :)!
   6. Peeter I aegsed katakombid asuvad eramaal ning maaomanikule tehakse ettekirjutus.

   Lisaks:
   7. Saadame vallale meie jalutusraja joonise maa-ameti kaardil (Alan lubas aidata) ning vald uurib välja kõik maa omanikud peale RLK ning algatame terviseraja projekti.
   8. Kõigetähtsam - leidsime võimaluse kuidas ühest projektis küsida jalakäijate raja tegemist Salme ja Kungla arenduse kõrval Tänassilma-Laagri tee ääres. Võimalus on väike aga ometi on olemas. Vajalik jälle notariaalne kasutusõigus maa omanikelt.
   9. EMT tugiposti paigaldus, mis pidi seisma detailplaneeringu taga on seotud mitte küla detailplaneeringuga vaid konkreetse arenduse detailplaneeringuga. Vaja täpsustada, milline arendus. Hetkel oskame vaid aimata.
   10. Arenduse drenaazile pole kasutusluba antud.
   11. Arendusel puuduvad ametlikult teed!! Nimelt pole
   11. Võimalus - vald üksi või koos Saue vallaga korraldab sahateenuse ühishanke, kuhu lisatakse ka arendused. Vald esitab arve elanikele.
   12. Võimalus - küla muuta asulaks. Täpsustan elanike arvu.

   Vahetame vallaga lähi ajal vajaliku informatsiooni ning teeme nüüd pidevalt koostööd.
   Sellest 1 tunnisest kokkulepitud kohtumisest sai 1,5 tundi ning oli väga produktiivne ja nagu eespoolt näha, ka täis üllatusi.
   Kaidi

   Kustuta